Disclaimer & Privacy Policy

Disclaimer


Hoewel A12 Business Club vzw zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie op deze site (a12businessclub.be) aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg omtrent de juistheid of de opvolging van deze informatie.

A12 Business Club vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout die invloed heeft op de inhoud van deze site.

In geval dat informatie over een product, zoals de prijs van dat product of dienst, op de site om welke reden dan ook verkeerd zou zijn weergegeven, houdt A12 Business Club vzw zich het recht voor een bestelling van dergelijk product of dienst, te weigeren of te annuleren.

Privacy Policy


De gegevens verzameld via deze website zijn bestemd voor intern gebruik door A12 Business Club vzw. Deze gegevens worden NOOIT doorgegeven aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.  Deze gegevens worden uitgewisseld met een beveiligde verbinding (SSL). Onze systemen zijn beveiligd tegen virussen en andere malware.
Bij het bestellen en registeren van een domeinnaam, moeten uw domeinnaamhoudergegevens worden doorgegeven aan de domeinnaambeheerder.

U heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke gegevensbewerkingen. Vanaf 25 mei 2018 is deze wet vervangen door de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) (meer info).

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer
Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel
https://www.privacycommission.be/nl