Disclaimer & Privacy Policy

Disclaimer


Hoewel A12 Business Club vzw zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie op deze site (a12businessclub.be) aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg omtrent de juistheid of de opvolging van deze informatie.

A12 Business Club vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout die invloed heeft op de inhoud van deze site.

In geval dat informatie over een product, zoals de prijs van dat product of dienst, op de site om welke reden dan ook verkeerd zou zijn weergegeven, houdt A12 Business Club vzw zich het recht voor een bestelling van dergelijk product of dienst, te weigeren of te annuleren.

Privacy Policy


De gegevens verzameld via deze website zijn bestemd voor gebruik door A12 Business Club vzw en haar leden. Als lid gaat uw akkoord met het publiceren van uw contactgegevens op onze website en aan onze leden, dit louter voor netwerkdoeleinden. In het ledenprofielbeheer kunnen leden zelf bepalen welke gegevens zichtbaar zijn voor niet-leden (niet ingelogde gebruikers). Dit valt - volgens GDPR-wetgeving - onder gerechtvaardigde doeleinden.
Alle gegevens die u uitwisselt met de website is telkens met een beveiligde verbinding (SSL). Onze systemen zijn beveiligd tegen virussen en andere malware.

U heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) (meer info).

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be
Web: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/