Nieuws

Bedrijfsnieuws van onze leden en A12 Business Club

BNP Parisbas Foris Bank - Partner van A12 Business Club
Gazet van Antwerpen - Partner van A12 Business Club
Wettelijke feestdagen in 2019 - A12 Business Club

Wettelijke feestdagen in 2019

ma 29 oktober 2018 - Door: Erik Van den Eynde

Aangezien 2018 geleidelijk ten einde loopt wil Pro-Pay u een overzicht van de wettelijke feestdagen voor 2019 bezorgen, alsook een opfrissing van de regelgeving omtrent de vervangingsdagen.

Wettelijke feestdagen in 2019

 • Nieuwjaar - dinsdag 1 januari 2019
 • Paasmaandag - maandag 22 april 2019
 • Feest van de Arbeid - woensdag 1 mei 2019
 • OH Hemelvaart - donderdag 30 mei 2019
 • Pinkstermaandag - maandag 10 juni 2019
 • Nationale feestdag - zondag 21 juli 2019
 • OLV Hemelvaart - donderdag 15 augustus 2019
 • Allerheiligen - vrijdag 1 november 2019
 • Wapenstilstand - maandag 11 november 2019
 • Kerstdag - woensdag 25 december 2019

Wetgeving

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of met een gewone inactiviteitsdag in de onderneming (gewoonlijk een zaterdag), dan moet deze feestdag vervangen worden door een andere dag die samenvalt met een gewone werkdag. De werknemers van de privésector mogen in principe niet tewerkgesteld worden op een feestdag. De werkgever moet voor die feestdagen wel loon betalen.
De feestdagen die in de loop van 2019 samenvallen met een inactiviteitsdag zijn in de hierboven vermelde lijst in het vet aangeduid. De werknemer heeft in 2019 recht op één vervangingsdag, met name voor de Nationale Feestdag (zondag 21 juli).

De wet van 4 januari 1974 bepaalt de regels voor het vastleggen van de vervangingsdagen. In theorie is het Paritair Comité bevoegd voor het bepalen van deze vervangingsdagen, maar in de praktijk gebeurt het zelden dat het Paritair Comité deze beslissing neemt. Indien het Paritair Comité geen beslissing heeft genomen voor 1 oktober 2018 is het aan de onderneming om deze dagen vast te leggen voor 2019. De onderneming kan dat doen op één van de volgende 4 manieren:

 1. Via de ondernemingsraad.
 2. Indien er geen ondernemingsraad is in het bedrijf, via een akkoord met de vakbondsafgevaardigden.
 3. Indien er noch een ondernemingsraad noch een syndicale afvaardiging is, via een onderling akkoord tussen de werkgever en alle werknemers.
 4. Indien er geen akkoord kan bekomen worden voor het hele bedrijf, kan er een individuele overeenkomst tussen werkgever en elke werknemer opgemaakt worden.

Indien er geen vervangingsdag kan vastgelegd worden op één van de hierboven vermelde wijzen, valt de vervangingsdag automatisch op de eerstvolgende werkdag na de feestdag (meestal een maandag). De werkgever moet zijn werknemers informeren over de vervangingsdagen voor 2019 via aanplakking van een gedateerd en ondertekend bericht in de lokalen van de onderneming, en dit vóór 15 december 2018.

Dit artikel, en ook nog andere interessante weetjes ivm loonadministratie, kan u terugvinden op de website van Pro-Pay onder de rubriek nieuws.

NIEUWSBRIEF AANVRAGEN

Vul uw e-mailadres in en wij houden u op de hoogte