Nieuws

Bedrijfsnieuws van onze leden en A12 Business Club

BNP Parisbas Foris Bank - Partner van A12 Business Club
Gazet van Antwerpen - Partner van A12 Business Club
Verhoging vergoeding bureaukosten - A12 Business Club

Verhoging vergoeding bureaukosten

do 16 april 2020 - Door: Erik Van den Eynde

Pro-Pay wil u informeren dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in haar administratieve tussentijdse instructies het geïndexeerde bedrag voor de vergoeding van bureaukosten gepubliceerd heeft . Deze vergoeding bedroeg maximum €126,94 per maand en wordt met ingang van 1 april 2020 verhoogd naar maximum €129,48 per maand.

Bureaukosten en RSZ

Werknemers die structureel en regelmatig thuiswerken kunnen daarvoor een vergoeding ontvangen van hun werkgever. Aangezien de kosten verbonden aan het thuiswerk relatief klein en moeilijk bewijsbaar zijn, aanvaardt de RSZ dat men deze kosten forfaitair raamt. Voor een aantal kosten, waaronder de vergoeding voor thuiswerk, heeft de RSZ zelf forfaits vastgelegd, alsook de voorwaarden die gelden om die forfaits toe te kennen.

De forfaitaire vergoeding die de RSZ hanteert voor bureaukosten dekt de kosten van verwarming, elektriciteit, klein kantoormateriaal, verzekeringen, …
De vergoeding kan toegekend worden aan werknemers die geen werkplek hebben bij de werkgever of - indien ze toch een werkplek hebben bij de werkgever - wanneer uit hun functie blijkt dat ze op regelmatige basis thuiswerken.

Aan de werknemers die voordien niet thuiswerkten maar die dat door de Covid-19 maatregelen nu noodgedwongen wel doen, kan deze vergoeding ook worden toegekend zonder dat de werkgever hiervoor een formele telewerkovereenkomst moet afsluiten met de werknemer. Dit is ook mogelijk indien de werknemer gedeeltelijk thuiswerkt en gedeeltelijk tijdelijk werkloos is.

Bovenop dit bedrag van maximum €129,48 kan de werkgever ook nog de volgende zaken forfaitair vergoeden:

  • €20 per maand indien de werknemer zijn/haar eigen pc gebruikt voor professionele doeleinden;
  • €20 per maand indien de werknemer zijn/haar privé-internetverbinding gebruikt voor professionele doeleinden.

Uiteraard kunnen deze forfaitaire bedragen enkel worden toegekend indien de bureau- en internetkosten niet op een andere manier vergoed worden aan de werknemer.

Merk op dat de RSZ buiten het forfait voor de bureaukosten ook nog andere forfaits hanteert voor vormen van telewerk en thuiswerk die in deze nieuwsbrief niet besproken worden.

De fiscus

De vergoeding van €129,48 voor bureaukosten kan vrij van sociale zekerheidsbijdragen toegekend worden, indien aan de toekenningsvoorwaarden voldaan werd. De fiscus hanteert geen gelijkaardig officieel standpunt wat een forfait betreft voor bureaukosten, maar volgt vaak het standpunt van de RSZ terzake.

Indien u echter zekerheid wil op fiscaal vlak over de toepassing van een forfait voor de vergoeding van bureaukosten, dan zal een ruling aangevraagd moeten worden bij de fiscale administratie. De rulingdienst van de fiscus heeft specifiek voor het bekomen van een ruling voor de vergoeding van telewerk gedurende de coronacrisis een vereenvoudigde procedure voorzien.

Over Pro-Pay

Pro-Pay is een onafhankelijk loonsecretariaat op maat van de KMO. Het team, dat momenteel 50 werknemers rijk is, verwerkt dagelijks gepassioneerd payroll en assisteert met juridisch advies.

Dit artikel, en ook nog andere interessante weetjes ivm loonadministratie, kan u terugvinden op de website van Pro-Pay onder de rubriek nieuws.

www.propay.be

NIEUWSBRIEF AANVRAGEN

Vul uw e-mailadres in en wij houden u op de hoogte