BNP Parisbas Foris Bank - Partner van A12 Business Club

Wettelijke informatie

Disclaimer

Hoewel A12 Business Club vzw zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie op deze site (a12businessclub.be) aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg omtrent de juistheid of de opvolging van deze informatie.

A12 Business Club vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout die invloed heeft op de inhoud van deze site.

In geval dat informatie over een product, zoals de prijs van dat product of dienst, op de site om welke reden dan ook verkeerd zou zijn weergegeven, houdt A12 Business Club vzw zich het recht voor een bestelling van dergelijk product of dienst, te weigeren of te annuleren.

Privacy Policy

De gegevens verzameld via deze website zijn bestemd voor gebruik door A12 Business Club vzw en haar leden. Als lid gaat uw akkoord met het publiceren van uw contactgegevens op onze website en aan onze leden, dit louter voor netwerkdoeleinden. In het ledenprofielbeheer kunnen leden zelf bepalen welke gegevens zichtbaar zijn voor niet-leden (niet ingelogde gebruikers). Dit valt - volgens GDPR-wetgeving - onder gerechtvaardigde doeleinden.
Alle gegevens die u uitwisselt met de website is telkens met een beveiligde verbinding (SSL). Onze systemen zijn beveiligd tegen virussen en andere malware.

U heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) (meer info).

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be
Web: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Cookie Policy

Deze Cookie Policy is van toepassing op de website "a12businessclub.be" ("de Website").

Door gebruik te maken van de website stemt u in met deze Cookie Policy, die van toepassing is wanneer u de website bezoekt via elk type apparaat.

Eventuele wijzigingen in dit beleid zullen hier worden gepubliceerd. Wij behouden ons het recht voor om deze Cookie Policy van tijd tot tijd aan te passen. Dergelijke aanpassingen zijn van kracht zodra ze hier zijn gepubliceerd. Door de website te blijven gebruiken, stemt u in met alle dergelijke wijzigingen.

Wij maken uitsluitend gebruik van cookies voor het ledengedeelte en inschrijvingsgegevens, met als doel uw identiteit te herkennen bij het inschrijvn voor een evenement. Wij hanteren GEEN cookies voor tracking of enige vorm van reclame.

Onze website maakt wel gebruik van Google Analytics. Hierbij kunnen cookies op uw systeem worden opgeslagen en/of geraadpleegd. Het blokkeren van deze cookies zou normaal gesproken geen invloed moeten hebben op de inhoud van de informatie op deze website.

Indien u gebruik wilt maken van het LEDENGEDEELTE, MOET uw browser cookies toestaan.

Klik hier voor meer informatie over de Cookie Policy van Google Analytics.

Deze links leggen uit hoe u de instellingen voor cookies kunt aanpassen via uw browser:
Chrome / Safari / Firefox / Internet Explorer / Edge

Na het voltooien van uw inschrijving(en) en/of bezoeken van het ledengedeelte, kunt u, indien nog aanwezig, onze cookies verwijderen. De opgeslagen gegevens in cookies worden niet gebruikt voor eventuele toekomstige inschrijvingen.

Herroepingsrecht

Gezien onze exclusieve focus op professionals, is het herroepingsrecht niet van toepassing. Inschrijvingen voor onze evenementen worden als bindend en definitief beschouwd, en inschrijvingsgeld kan niet worden gerestitueerd.

Sluit je nu aan bij de

A12 Business Club

Onze partner