BNP Parisbas Foris Bank - Partner van A12 Business Club

Meer over ons...

De A12 Business Club wil een ‘free podium’ zijn voor bedrijfsleiders. Van het Europese Brussel tot de metropole Antwerpen, van de Sinjorenstad tot aan de Nederlandse grens. We willen het energieke zaken leven een platform aanbieden waarop zij elkaar op gelijke voet ontmoeten en pogingen ondernemen om samen krachten te bundelen. Wij willen onze bedrijfsleiders confronteren met gezaghebbende autoriteiten op verschillend gebied en zo bijdrage leveren tot een meer welvarend economisch gegeven in deze industrieel rijke regio.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Opdat iedereen de bijeenkomsten van de A12 Business Club zou kunnen bijwonen zonder zijn of haar agenda in gevaar te brengen, werd gekozen voor de formule van de ontbijtvergadering, telkens van 8 uur ’s morgens tot 10 uur stipt. De aanwezigen krijgen een welkomstdrink aangeboden en een uitgebreid ontbijt. De deelnemers nemen plaats aan tafels van 8 tot 10 personen zodat makkelijk contacten kunnen gelegd worden en iedereen op gehoorafstand van zijn tafelpartners zit.

Voor elke ontbijtvergadering wordt een eregast uitgenodigd die als een autoriteit bekend staat op zijn of haar domein en naar wiens deskundigheid graag geluisterd wordt. Deze vergaderingen hebben maandelijks plaats, afwisselend in San Marco Village, A12-Boomsesteenweg 31 in Schelle en in de vergaderzaal van Van der Valk Hotel Antwerpen, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen/Borgerhout. Van deze locaties kan afgeweken worden naar aanleiding van een bedrijfsbezoek. De nieuwjaarsreceptie en een havenrondvaart gaan ’s avonds door. Via een mailing en website worden de leden van de vereniging op de hoogte gehouden van de activiteiten met bekendmaking van de nieuwe leden, nieuws over en voor de leden.

Het jaarlijks lidgeld voor 12 opeenvolgende maanden bedraagt €400,00. Hierin zijn alle kosten van administratie, organisatie en catering inbegrepen. Het lidgeld voor een 2de lid van dezelfde firma bedraagt €300,00.

Samenwerking met de KvK en Nijverheid

Op 10 februari 1998 werd een samenwerkingsprotocol ondertekend tussen de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen en de A12 Business Club. In bepaalde dossiers zullen de twee samen naar buiten treden. het protocol vormt de officiële start van een samenwerking die in de loop der jaren verder gestructureerd en geconcretiseerd zal worden.

In de toekomst zullen zowel de A12 Business Club als haar leden mede van de voordelen van deze samenwerking kunnen genieten.

Sluit je nu aan bij de

A12 Business Club

Onze partner